Προϋπολογισμοί • Έργα

Προϋπολογισμοί • Έργα


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018
 • Προϋπολογισμός 2018
 • Τεχνικό Πρόγραμμα 2018 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017
 • Προϋπολογισμός 2017
 • Τεχνικό Πρόγραμμα 2017

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016
 Πίνακας εσόδων
 Πίνακας εξόδων

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018
 • Ιανουάριος
 • Φεβρουάριος
 • Μάρτιος
 • Απρίλιος
 • Μάιος
 • Ιούνιος
 • Ιούλιος
 • Αύγουστος
 • Σεπτέμβριος
 • Οκτώβριος
 • Νοέμβριος 
 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017
 • Ιανουάριος
 • Φεβρουάριος
 • Μάρτιος
 • Απρίλιος
 • Μάιος
 • Ιούνιος
 • Ιούλιος
 • Αύγουστος
 • Σεπτέμβριος
 • Οκτώβριος
 • Νοέμβριος 
 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016
 • Ιανουάριος
 • Φεβρουάριος
 • Μάρτιος
 • Απρίλιος
 • Μάιος
 • Ιούνιος 
 • Ιούλιος 
 • Αύγουστος
 • Αύγουστος
 • Σεπτέμβριος
 • Οκτώβριος
 • Νοέμβριος

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015
 • Ιανουάριος
 • Φεβρουάριος
 • Μάρτιος
 • Απρίλιος
 • Μάιος
 • Ιούνιος
 • Ιούλιος  
 • Αύγουστος
 • Σεπτέμβριος
 • Οκτώβριος
 • Νοέμβριος
 • Δεκέμβριος

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Σε 6 Λαϊκές Συνελεύσεις, που θα πραγματοποιηθούν από τις 10 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2018, οι δημότες/ισσες και κάτοικοι του Δήμου θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν ερωτήσεις, απορίες, προτάσεις…
Τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 ξεκινάει το έργο κατασκευής συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Δημητρίου. Το έργο, που έχει συμβασιοποιηθεί με την υπ' αρ. 18386/10-5-2018 σύμβαση, στο ύψος του…
Με ένα ακόμη έργο που δημοπρατείται στις 6 Σεπτεμβρίου 2018, συνεχίζονται οι προσπάθειες περιβαλλοντικής ανάπλασης που γίνονται σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αγ. Δημητρίου. Πρόκειται για το έργο «Περιβαλλοντική αναβάθμιση…
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, που ξεκίνησαν με τη δημοπράτηση του έργου «Συντήρηση οδών 2017», στις 4-7-2017, και ακολούθησαν όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο χρονοβόρα στάδια ελέγχων, υπογράφτηκε η…
Με την υπ' αρ. 192/2018 ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου ενέκρινε τους όρους της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας Αττικής για την "Περιβαλλοντική ανάπλαση οδών…
Σελίδα 1 από 7