Σύλλογοι – Φορείς

Σύλλογοι – Φορείς


Στο Δήμο Αγ. Δημητρίου δραστηριοποιούνται πολλοί Σύλλογοι και Φορείς, οι οποίοι καλύπτουν σχεδόν όλους τους τομείς δράσεων της τοπικής κοινωνίας. Είναι κυρίως πολιτιστικοί, αθλητικοί, περιβαλλοντικοί, εξωραϊστικοί, εθνικοτοπικοί, κομματικοί, κοινωνικοί, αλλά και επαγγελματικοί, συνδικαλιστικοί, γονέων, εκπαιδευτικών και γυναικών

Αθλητικοί Σύλλογοι

Πολιτιστικοί & Εθνικοτοπικοί Σύλλογοι