Επιτροπή Διαβούλευσης

Επιτροπή Διαβούλευσης


Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί όργανο με συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες σε διάφορα σημαντικά θέματα του Δήμου. 
Η Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως επιστημονικούς, επαγγελματικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, εθελοντικές οργανώσεις, φορείς της Κοινωνίας των πολιτών, αλλά και από πολίτες. 

Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν πρέπει υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. 
Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζεται από το νόμο ο/η εκάστοτε Δήμαρχος.


Ανακοινώσεις

 

Με την υπ' αρ. πρ. 15863/25-4-2017 επίστολή της, η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, καλεί: 'Ολους τους φορείς και συλλόγους του Δήμου να ορίσουν τον/την εκπρόσωπό τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης…
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9-11-2016 η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης με αντικείμενο συζήτησης το σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος του 2017. Στη συνεδρίαση της επιτροπής, της οποίας προεδρεύει η Δήμαρχος Μαρία Ανδρούτσου,…
Σας καλούμε σε Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 2 του Ν. 3852/2010,…
Σας καλούμε σε Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 2 του Ν. 3852/2010,…

Συζητάμε το Τεχνικό Πρόγραμμα 2016

Παρασκευή, 02 Οκτωβρίου 2015
Σε δύο λαϊκές συνελεύσεις και σε μια ανοιχτή στο κοινό συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, θα συζητηθεί το Τεχνικό Πρόγραμμα…
Σελίδα 1 από 2