Προσκλήσεις

Προσκλήσεις


Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη 24-10-2018 και ώρα 13:00.-  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη 17-10-2018 και ώρα 13:00.-  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει τη Δευτέρα 8-10-2018 και ώρα 15:00.-  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη 3-10-2018 και ώρα 13:00.-  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη 26-9-2018 και ώρα 13:00.-  
Σελίδα 1 από 16