Προσκλήσεις

Προσκλήσεις


Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη 20-6-2018 και ώρα 13:30.-  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τρίτη 12-6-2018 και ώρα 09:00.-  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τρίτη 12-6-2018 και ώρα 09:00.-  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τρίτη 5-6-2018 και ώρα 13:30.-  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Πέμπτη 31-5-2018 και ώρα 13:30.-  
Σελίδα 1 από 13