Προσκλήσεις

Προσκλήσεις


Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει τη Δευτέρα 23-10-2017 και ώρα 9:00.-   
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Πέμπτη 19-10-2017 και ώρα 9:00.-   
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τρίτη 10-10-2017 και ώρα 9:00.-   
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τρίτη 3-10-2017 και ώρα 9:00.-   
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει τη Δευτέρα 25-9-2017 και ώρα 9:00.-   
Σελίδα 1 από 16