Προσκλήσεις

Προσκλήσεις


Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη 8-8-2018 και ώρα 14:30.-  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τρίτη 31-7-2018 και ώρα 13:00.-  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη 25-7-2018 και ώρα 13:00.-  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη 11-7-2018 και ώρα 9:00.-  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Πέμπτη 5-7-2018 και ώρα 13:30.-  
Σελίδα 1 από 15