Προσκλήσεις

Προσκλήσεις


Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη 19-12-2018 και ώρα 13:00.-  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Πέμπτη 13-12-2018 και ώρα 13:00.-  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Πέμπτη 6-12-2018 και ώρα 13:00.-  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει εκτάκτως την Πέμπτη 29-11-2018 και ώρα 13:00.-  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη 28-11-2018 και ώρα 14:00.-  
Σελίδα 1 από 18