Σύνθεση

Σύνθεση


Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είναι η Δήμαρχος, Μαρία Ανδρούτσου.

Τακτικά μέλη

 • Αδαμόπουλος Αναστάσιος
 • Βρετού - Aθανασιάδη Άννα
 • Καραχάλιος Χρήστος
 • Μπουραντώνης Δημήτριος
 • Σοφιανόπουλος Αναστάσιος
 • Πρεκετές Χρήστος
 • Παπαδακάκης Εμμανουήλ
 • Βάσιος Αθανάσιος

Αναπληρωματικά μέλη

 • Διαβολίτσης Σπήλιος
 • Μπαζιώνης Χαράλαμπος
 • Τζαμπαζόγλου - Κοντοπόδη Αρετή
 • Οικονομάκος Θεοφάνης
 • Γιαννέζος Αναστάσιος