Προσκλήσεις

Προσκλήσεις


Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδριάζει την Τετάρτη 28-6-2017 και ώρα 13:30.-  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδριάζει την Τρίτη 30-5-2017 και ώρα 13:30πμ.-  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδριάζει την Τετάρτη 10-5-2017 και ώρα 13:30πμ.-  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδριάζει τη M. Τετάρτη 12-4-2017 και ώρα 14:00πμ.-  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδριάζει την Τετάρτη 29-3-2017 και ώρα 14:00πμ.-  
Σελίδα 1 από 16