Προσκλήσεις

Προσκλήσεις


Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδριάζει την Τρίτη 13-11-2018 και ώρα 13:00.-  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδριάζει την Τετάρτη 10-10-2018 και ώρα 13:30.-  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδριάζει την Τετάρτη 3-10-2018 και ώρα 13:30.-  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδριάζει την Τετάρτη 19-9-2018 και ώρα 14:30.-  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδριάζει την Τετάρτη 8-8-2018 και ώρα 14:30.-  
Σελίδα 1 από 10