Προσκλήσεις

Προσκλήσεις


Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδριάζει την Τετάρτη 20-9-2017 και ώρα 13:30πμ.-  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδριάζει την Πέμπτη 31-8-2017 και ώρα 13:30πμ.-  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδριάζει τη Δευτέρα 31-7-2017 και ώρα 13:30πμ.-  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδριάζει τη Δευτέρα 13-3-2017 και ώρα 13:30πμ.-  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδριάζει την Τρίτη 28-2-2017 και ώρα 8:00πμ.-  
Σελίδα 1 από 15