8η/2018 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Δημητρίου συνεδριάζει την Τετάρτη 6-6-2018 και ώρα 16:00.-


 

 

Πολυμέσα