Προσκλήσεις Δ.Σ

Προσκλήσεις Δ.Σ


Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 12 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Tετάρτη και ώρα 19:00.  
Σας καλούμε σε Τακτική Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 15 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Tετάρτη και ώρα 16:00.  
Σας καλούμε σε Τακτική Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 με θέμα…
Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην αίθουσα…
Σας καλούμε σε Τακτική Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 18 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη…