Τράπεζα Αίματος – Εθελοντική Αιμοδοσία

Τράπεζα Αίματος – Εθελοντική Αιμοδοσία


Η Τράπεζα Αίματος του Δήμου διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου, ώρες 15:00 - 19:00 και την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου,…

Έκτακτη Εθελοντική Αιμοδοσία

Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017
Το Τμήμα Υγείας & Πρόνοιας του Δήμου Αγ. Δημητρίου, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, διοργανώνει Έκτακτη Εθελοντική Αιμοδοσία…
Η Τράπεζα Αίματος του Δήμου διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, ώρες 15:00 - 19:00 και την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου,…
Η Τράπεζα Αίματος του Δήμου διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη 18 Μαΐου, ώρες 15:00 - 19:00 και την Πέμπτη 19 Μαΐου,…
Η Τράπεζα Αίματος του Δήμου διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015, στα Δημοτικά Ιατρεία (Θεσσαλίας 10), από τις…
Σελίδα 1 από 2