Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

Ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης "Μετέχω"

 

Η δημοτική μας παράταξη ΜΕΤΕΧΩ ιδρύθηκε το 2010 από δημότες, γυναίκες και άνδρες, που προέρχονται κυρίως από τον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς και απο ανένταχτους δημοκράτες.

Οι βασικές και αδιαπραγμάτευτες αρχές οι οποίες μας συνοδεύουν σε όλη την πορεία μας είναι: το αίτημα για εκδημοκρατισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και καθιέρωση της απλής αναλογικής, η θεσμοθέτηση ουσιαστικών συμμετοχικών διαδικασιών, η επιδίωξη για διαρκή και αμφίδρομο διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και τα κινήματα που συγκροτούνται σε τοπικό επίπεδο, οι θέσεις μας για την απόδοση των δημόσιων χώρων στους πολίτες, ο περιορισμός της ασφυκτικής πίεσης της Τ.Α. από την κεντρική κυβέρνηση, ο καθορισμός και ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων στα επίπεδα διοίκησης και η αύξηση των πόρων της. Περισσότερα...