Τρίτη, 03 Απριλίου 2018

Υπόμνημα για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Η δημοτική παράταξη Αγίου Δημητρίου, ΜΕΤΕΧΩ, κατέθεσε υπόμνημα με προτάσεις, για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων στον Δήμο, μετά την εκδήλωση που πραγματοποίησε στις 18/3/2018.-

Αποκεντρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων