Νομικά Πρόσωπα

Νομικά Πρόσωπα


Στο Δήμο Αγ. Δημητρίου λειτουργούν δύο Νομικά Πρόσωπα.

Ο Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) που ασχολείται με θέματα Κοινωνικής αλληλεγγύης, μέριμνας και παιδείας και ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ) που αποτελεί τον επίσημο φορέα Πολιτισμού & Αθλητισμού της πόλης.