Ανακοινώσεις ΟΠΚΑΠ

Ανακοινώσεις ΟΠΚΑΠ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου συνεδριάζει την Τρίτη 24-4-2018 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό…
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου συνεδριάζει την Τρίτη 17-4-2018 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό…
Η Πρόεδρος, Βασιλεία Αλεξίου, τo Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας του Δήμου Αγίου…
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου συνεδριάζει την Παρασκευή 30-3-2018 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό…
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου συνεδριάζει την Παρασκευή 23-3-2018 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό…
Σελίδα 1 από 16