Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Στις υποκατηγορίες αυτής της ενότητας δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις που αφορούν σε διαγωνισμούς προμηθειών, κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο Αγ. Δημητρίου. Ανακοινώνονται όλες οι προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Παράλληλα όλες οι εν λόγω δημοσιεύσεις αναρτώνται και στην σελίδα της Διαύγειας.

 


 

Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας "Μεταφορά προσώπων". Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγ. Δημητρίου την Πέμπτη 6-7-2017 και ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ.-
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια:α) Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείουβ) Φωτοτυπικού υλικούγ) Βιβλίων κ.λπ.δ) Εκτυπώσεων, εκδόσεων, βιβλιοδετήσεωνε) Αναλώσιμων Η/Υ Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί…
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Συντήρηση οδών 2017" και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου διακηρύσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και Δαπάνες ηλεκτρολογικού υλικού για τον κοινωνικό εξοπλισμό του Δήμου». Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγ. Δημητρίου την…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει διαγωνισμό για:A. Συντήρηση - επέκταση - αντικατάσταση πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.Β. Συντήρηση - επέκταση - αντικατάσταση πρασίνου στην Κατασκήνωση.…
Σελίδα 1 από 29