Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Στις υποκατηγορίες αυτής της ενότητας δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις που αφορούν σε διαγωνισμούς προμηθειών, κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο Αγ. Δημητρίου. Ανακοινώνονται όλες οι προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Παράλληλα όλες οι εν λόγω δημοσιεύσεις αναρτώνται και στην σελίδα της Διαύγειας.

 


 

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου τμήματος Ο.Τ. 1080 (Ξάνθης)". Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των…
Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) Αγίου Δημητρίου, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια πανό για την ενημέρωση έναρξης της χειμερινής σχολικής χρονιάς στο…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάπλαση της περιοχής…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαγραμμίσεις Λεωφορειακών Δρόμων και Διαβάσεων Πεζών Φωτεινών Σηματοδοτών», σύμφωνα με την 52/2018 μελέτη της Τ.Υ. του…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για τη “Λειτουργική αναβάθμιση χώρων πρασίνου: πλατειών, πάρκων, παιδότοπων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων”.Έναρξη υποβολής προσφορών: 09/07/2018 και ώρα 15:00Καταληκτική…
Σελίδα 1 από 34