Προμήθειες & Υπηρεσίες

Προμήθειες & Υπηρεσίες


Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πόλιτισμού, Αθήτισμού & Περιβάλλοντος Αγ. Δημητρίου, προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας "Θερινή δημιουργική απασχόληση παιδιών του Δήμου". Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 2/5/2017…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την "Προμήθεια τροφίμων - ειδών παντοπωλείου του Δήμου και του Νομικού του Προσώπου ΟΠΚΑΠ, για τα έτη 2017-2018”. Διαδικτυακός…
Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών προκειμένου να υλοποιηθεί η δράση «Δημιουργική απασχόληση παιδιών κατά τη σχολική περίοδο».Οι προσφορές…
Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας "Οργάνωση και εκτέλεση αθλητικών, πολιτιστικών, δημιουργικών κ.λπ. εκδηλώσεων (Πρόγραμμα Θερινής Δημιουργικής…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου, διακηρύσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την “Προμήθεια Οικοδομικών υλικών (άμμος - ασβέστης - τσιμέντο - τούβλα κ.λπ)” για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας…
Σελίδα 1 από 21