Προμήθειες & Υπηρεσίες

Προμήθειες & Υπηρεσίες


Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει τη διενέργεια φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για: α) την εκποίηση κινητών πραγμάτων (μηχανήματα, κάδοι πλαστικοί, πλαστικά αντικείμενα, scrap μετάλλου), χρησιμοποιημένων λιπαντικών - ελαίων, ελαστικών, συσσωρευτών…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για τη “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων” και συγκεκριμένα των minibus, του μικρού σαρώθρου και των δύο πούλμαν για τα έτη…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια:Α. Καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσωνΒ. Καυσίμων για θέρμανση του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Γ. Φυσικού αερίου…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για: 1. Προμήθεια ελαστικών 2. Συντήρηση και επισκευή ελαστικών. O διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 26/9/2018. Καταληκτική ώρα υποβολής…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για το έργο “Υπηρεσίες προετοιμασίας λεπτομερή σχεδιασμού για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος PRODESA”.O διαγωνισμός θα…
Σελίδα 1 από 27