Τεχνικά Έργα

Τεχνικά Έργα


Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση - Επισκευή σχολείων 2018». Ως…
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου τμήματος Ο.Τ. 1080 (Ξάνθης)". Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάπλαση της περιοχής…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαγραμμίσεις Λεωφορειακών Δρόμων και Διαβάσεων Πεζών Φωτεινών Σηματοδοτών», σύμφωνα με την 52/2018 μελέτη της Τ.Υ. του…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ…
Σελίδα 1 από 8