Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις

Προκηρύξεις θέσεων – Προσλήψεις


Η Πρόεδρος του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Δήμου Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός…
Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ) ανακοινώνει την πρόσληψη 17 ατόμων με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την πραγματοποίηση…
Η Σχολική Επιτροπή Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη μίας καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου για…
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τους πίνακες προσληφθέντων και μοριοδότησης, των αιτήσεων που έγιναν για την πρόσληψη προσωπικού στην κατηγορία…
Την Πέμπτη 4-10-2018 και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου (Αγ. Δημητρίου 55) θα διεξαχθεί δημόσια…
Σελίδα 1 από 26