Επαγγελματική εκπαίδευση

Επαγγελματική εκπαίδευση


 

Ι.Ε.Κ. Παπάγου & Καλλιθέας 210 9762971
1ο ΕΠΑΛ Αργοστολίου & Δήλου 210 9884862
2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Αργοστολίου & Δήλου 210 9844519
ΕΕΕΕΚ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
Αργοστολίου 65 210 9422076
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Αργοστολίου 65 & Μακρυγιάννη 106 210 9801581

 

Ανακοινώσεις

 

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) Αγίου Δημητρίου είναι εκπαιδευτικός φορέας που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων. Εκπαιδευτικά ανήκει…